i.Form friskvårdscenter Skogås

Vi tror att fler och fler kommer att söka sig till en friskvårdsanläggning i framtiden.

Att det kommer att bli viktigare för dig när du väljer anläggning att det finns aktiviteter för hela familjen.

Att det finns personer som med stort engagemang och glädje hjälper, utbildar och coachar dig att nå dina egna mål.

Att du verkligen lyckas med det du vill uppnå och får resultat med träningen.

Att de personer du möter verkligen älskar att göra det de gör.

Att det är en trevlig och avslappnad atmosfär som känns familjär, där du får lova att vara dig själv.

Att du blir hörd, sedd, respekterad som den du är och att dina mål är viktiga för dig.

Att du kan vara delaktig i din egen anläggnings utveckling och får möjlighet att kunna påverka hur din klubb skall vara för att du skall trivas.

Att du kan träffa andra människor som delar dina mål och värderingar och att ni kan hjälpa och stötta varandra.

Att din anläggning blir en naturlig del av din vardag. Ett ställe du och din framilj trivs att vara på och gärna återkommer till flera gånger i veckan.

Att du kommer till en modern anläggning som på ett innovativt sätt följer, leder och ibland även skapar trender.

... så välkommen till oss på i.Form friskvårdscenter Skogås!